Ievadiet parametrus:
Horizontālā ass no a
Vertikālā ass no a
Dūžu krāsa
Ciparu krāsa asīs
Izveidojiet galdiņu!
RELEASE!
Izveidojiet jaunu galdiņu!