Ideja par vājo zonu pieņemšanu, koncentrējoties uz stiprajām pusēm, pēdējos gados ir guvusi aizvien lielāku vilci. Ir ļoti bieži dzirdēt dažus cilvēkus sakām "Man nav matemātiskas prāta" vai "Es esmu radošs cilvēks, nevis tehnisks cilvēks". Vai ir iespējams pastiprināt šo ideju, mierinot matemātiku grūtībās nonākušos skolēnus, motivējot viņus līdz tādam līmenim, lai mazinātu viņu saistības ar šo priekšmetu?

Šis jautājums pamudināja pētnieku komandu[1] a izpētīt ietekmi, ko matemātikas skolotāji varētu izmantot “mierinošās” stratēģijās pret studentiem ar zemu sniegumu šajā jomā.

Konkrēti, pētnieki nolēma atbildēt uz šādiem jautājumiem:

  • Jūties"Matemātiskais intelekts" nav mainīgs (nevis modificējams) no profesora puses būtu bijis iesaistīts: a pārsteidzīgāks vērtējums par hipotētiska studenta prasmēm?

  • Jūties nemainīgas matemātiskās prasmes (nevis rediģējams) būtu rezultāts uz mierinājumu balstītas pedagoģiskās prakses grūtībās nonākušā studenta un nepieciešamās saistības mazināšanās matemātikā?

  • Skolotāja ideja par nemainīgas matemātiskās prasmes (nevis modificējams) būtu bijis ko uztver students, iesaistot demotivācija pētījumā matemātikas par to pašu?

Lai mēģinātu atbildēt uz iepriekšējiem jautājumiem, pētnieki izstrādāja šādus dažādus pētījumus.

studio 1

Tika pieņemts darbā 41 students no Amerikas privātām universitātēm, lūdzot viņus vispirms aizpildīt izveidoto anketu izpētīt viņu ideju par matemātiskajām prasmēm cilvēku (nemainīgs vai maināms?). Pēc tam katram studentam tika lūgts iedomājies, ka esi matemātikas profesors, ar uzdevumu spriest par studenta sniegumu ar zemu atzīmi gada pirmajā matemātikas pārbaudījumā. "Profesoram" bija uzdevums pateikt, cik ļoti zemie rādītāji bija atkarīgi mazs matemātiskais intelekts e cik mazas saistības.

Rezultāti to parādīja jo vairāk matemātiskās spējas tika uzskatītas par negrozāmām, jo ​​vairāk studenta neveiksmes tika attiecinātas uz viņa nespēju (otrādi tiem, kas matemātiskās spējas uzskatīja par modificējamām).

Jūs varētu interesēt arī: BDE2 (Biancardi, Bachman, Nicoletti) - pārskats

Šajā brīdī varētu jautāt: vai uzskati par matemātiskā intelekta pielāgojamību izraisa izmaiņas pedagoģiskajā praksē?

studio 2

Tika pieņemti darbā 95 studenti un sadalīti divas grupas: pirmā grupa tika izveidota, lai izlasītu "zinātnisku" rakstu, kurā paskaidrots, ka88% no matemātikas prasmēm no cilvēka atkarīgs ģenētiskie faktori, savukārt otrajai grupai tika likts lasīt rakstu, kurā teikts pretējais, proti, ka88% no matemātikas prasmēm atkarīgs no subjekta griba tos attīstīt (no viņa apņemšanās). Abu grupu subjektiem atkal bija iedomājieties, ka esat matemātikas skolotāji.

Šajā brīdī, ierosinot viņiem iepriekš aprakstīto situāciju, katram “profesoram” tika lūgts izlemt kā viņš darīs zināmus uzdevuma rezultātus matemātikas studentam ar zemu peļņu, un tātad kādas stratēģijas viņš pieņemtu stāties pretī viņa grūtībām.

Rezultāti liecināja, ka tie, kas bija lasījuširaksts par iepriekš noteiktu matemātisko intelektu ģenētiski mēdza piedēvēt vājus rezultātus matemātikas uzdevumā slikta ietilpība tā vietā, lai uzņemtos mazas saistības, un, iespējams, vēl interesantāk, tam bija tendence mierināt studentu, atsaucoties arī uz vēlmi īstenot stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt saistības šajā jautājumā students (piemēram, mazāk vingrinājumu).

Līdz šim mēs esam runājuši par studentiem, kuri iedomājas sevi kā profesoru. Kā tā vietā rīkotos īsts matemātikas profesors?

studio 3

41 matemātikas vai saistīto jomu absolventi neatkarīgi no tā, vai viņi tika pieņemti darbā vai nē kvalificēts pasniegt matemātiku. Atkal tika izveidots scenārijs, kas līdzīgs iepriekšējiem pētījumiem aprakstītajam, kurā profesors sprieda, cik daudz studenta negatīvo sniegumu matemātikas testā izraisīja sliktas prasmes nevis ar mazām saistībām. Saskaņā ar iepriekšējiem pētījumiem tie, kas uzskatīja matemātiskās spējas par afiksēta vienība mēdza piedēvēt neveiksmes sliktas prasmes. Turklāt tiem pašiem skolotājiem bija tendence paziņot par matemātikas testa negatīvajiem rezultātiem mierinošs veids ea lietot pedagoģiskās stratēģijas, kuru mērķis ir atteikšanās no matemātikas (piemēram, aicinot studentu neizvēlēties kursus, kas vērsti uz šo priekšmetu), nākotnē sagaidot no tiem sliktus rezultātus.

Jūs varētu interesēt arī: NumeriCalcio: 10 aktivitātes ar cipariem ... un futbols!

Tagad pāriesim pie studenta viedokļa. Kā šāda patīkama rezultātu paziņošana ietekmē studentus?

studio 4

44 tika pieņemti darbā studenti no privātas Amerikas universitātes un viņiem tika lūgts iedomājies, ka nav nokārtojis matemātikas eksāmenu. Šajā brīdī subjekti tika sadalīti 3 grupas:

  • Pirmā grupa saņēma vienu rezultātu paziņošana mierinošā veidā (piemēram, "Es zinu, ka jūs esat ļoti labs students citos mācību priekšmetos, bet ne visiem no mums ir matemātisks prāts. Es noteikti aicināšu jūs pēc iespējas mazāk stundās, lai neradītu spiedienu uz jums, un es jums sniegšu vienkāršotus vingrinājumus. Mēs pastāvīgi sazināmies").
  • Otrā grupa saņēma vienu to pašu rezultātu paziņošana, pamatojoties uz stratēģiju maiņu, lai palielinātu sniegumu (piemēram, "Es zinu, ka esat talantīgs students, un es vēlos mainīt jūsu studiju stratēģiju, iespējams, kopā ar pasniedzēju. Es jums biežāk piezvanīšu un sniegšu jums prasīgākus uzdevumus. Mēs pastāvīgi sazināmies")
  • Trešajai grupai tika paziņoti rezultāti ar dažām frāzēm, kas tika izmantotas citām grupām bez mierinājumiem un bez ierosinātām pedagoģiskām stratēģijām (piemēram, "Es zinu, ka esat talantīgs students. Sazināsimies").

Rezultāti parādīja, ka studenti “mierinājuma” grupā viņi to uztvēra hipotētiskais profesors savu ideju par nemainīgs matemātiskais intelekts, kā arī zemas cerības un ieguldījums tajos. Paši studenti, saņemot mierinošas un apņemšanās mazināšanas atbildes, ziņoja par izjūtu mazāk motivēti un mazāk iedrošināti nekā tie, kuri saņēma citas atsauksmes, arī gaidīja, ka to saņems sliktāki rezultāti gada beigās.

Salīdzinot trīs grupas, tos, kuri uztvēra lielāku profesora atzinību viņi bija no grupas, kas saņēma maz balsojumu, paskaidrojot, ka tie tiks īstenoti stratēģijas, lai palielinātu iesaistīšanos šajā jautājumā.

Jūs varētu interesēt arī: Mūzika, izlūkošanas un izpildvaras funkcijas

secinājumi

Profesori, kas tic iedzimtas un nemainīgas matemātiskās spējas būtu tendence spriediet steidzīgāk studenti, pamatojoties uz vienu sākotnējo pārbaudījumu. Visticamāk, ka tie būtu paši profesori mierināt studentus cīnās ar matemātiku, tiecas samazināt viņu saistības kopš viņi barojas dažas cerības uz uzlabošanos.

Kaut arī skolotāju stratēģijas, kuru mērķis ir mierinājums e samazināt pūles studenta mērķis ir mazināt viņa neapmierinātību, šķiet, ka rezultāts rada atšķirīgus kustības efektus: studenti uztvers slikta motivācija nodarboties ar matemātiku un sliktas cerības profesoru virzienā uz viņiem.

Balstoties uz šiem rezultātiem, pētījuma autori[1] spekulējiet, ka izglītības sistēma, kuras pamatā ir grūtību pieņemšana un koncentrēšanās uz stiprajām pusēm, var būt mazāk pozitīva, nekā jūs domājat, ar risku atturēt studentus no neatlaidības viņu centienos, saskaroties ar grūtībām.

Sāciet rakstīt un nospiediet Enter, lai meklētu