• disleksija, dysorthography, diskalkulija, disgrāfija
  • Uzmanības problēmas un hiperaktivitāte (ADHD)
  • Problēmas valoda
  • Ārstēšana īpašām kaitesmācīšanās, slimībasuzmanības apliecinājums un kaites valoda
  • Slimību ārstēšana balss
  • Slimību ārstēšana bezdelīga
  • Ceļš uz atbalsts vecākiem bērnu uzvedības problēmu risināšanai

Sāciet rakstīt un nospiediet Enter, lai meklētu

kļūda: Saturs ir aizsargāts !!