La attīstības disleksija ir specifisks mācīšanās traucējums (SLD), kas ar grūtībām izpaužas lasīšanas ātrumā un precizitātē. Vissmagākajos gadījumos grūtības rodas jau agrīnās lasītprasmes stadijās un tas var ietvert arī rakstīšanu un aprēķināšanu.

Ir veikti daudzi pētījumi par disleksiju, lai mēģinātu noteikt tās cēloņus un agrīnos rādītājus, kā arī atrast vispiemērotākās stratēģijas šo problēmu apjoma samazināšanai. Aizvien vairāk tiek pētīta joma pilnvarošanas ceļi. Papildu kursi ir īstermiņa intensīvas iejaukšanās, kuru mērķis šajā gadījumā ir palielināt lasīšanas ātrumu un teksta izpratni.

Bianca Dos un Simone Capellini [1] 2020. gada jūnijā veiktais pētījums apraksta iespēju stiprināšanas ceļu, pamatojoties uz darbības ātra nosaukšana. Tika izvēlēti pieci skolēni no trešās līdz piektajai klasei (5–8 gadi) - gan vīrieši, gan sievietes - ar disleksijas diagnozi. Visiem studentiem tika dota:


 • Metalingvistikas un lasīšanas testi: vārdu, nevis vārdu, zilbes un fonēmu lasīšana
 • Rakstisks izpratnes tests: fragments ar 8 jautājumiem ar atbilžu variantiem
 • Ātra nosaukšanas pārbaude: četras stimulu tabulas ar burtiem, krāsām, cipariem un objektiem

Kurss tika sadalīts 10 kopējās sesijās:

 • 2 sākotnējās vērtēšanas sesijas
 • 6 efektīvas stiprināšanas sesijas
 • 2 noslēguma vērtēšanas sesijas

Ārstēšanas efektivitāte tika aprēķināta ar Džeikobsona un Truax metode. Rezultāti parādīja ievērojamus uzlabojumus testos:

 • identificēšana
 • Metafonoloģija
 • Vārdu atkārtošana
 • Lasot vārdus, nevis vārdus
 • saprašana
 • Ātra nosaukšana

Liela interese ir par metafonoloģisko prasmju uzlabošanu, kuri nav tieši apmācīti. Saskaņā ar dubultā deficīta teoriju [2], fonoloģiskā kompetence un ātra nosaukšana veicina lasīšanas spējas. Pēc autoru domām, iespējams, ka lasītprasmes uzlabošanās veicināja arī metafonoloģisko komponentu.

Neskatoties uz uzmundrinošajiem rezultātiem, jāuzsver, ka pētījumam ir svarīgi ierobežojumi, piemēram, izlases lielums. Tomēr jau tagad var teikt, ka pirmie rezultāti ir iepriecinoši, gaidot pētījumus, kur pirms un pēc pārbaudes ir attālākas, izmantojot lielāku priekšmetu skaitu.

Sāciet rakstīt un nospiediet Enter, lai meklētu

kļūda: Saturs ir aizsargāts !!
Orofaciālie miofunkcionālie vingrinājumi